فیلتر براساس ویژگی ها

فعالیت ها و آزمایش های فیزیک

نمایش در هر صفحه

آتش و باد

15,000 تومان ناموجود

آزمایش های علمی با آب

15,000 تومان 25,000 تومان

آزمایش های علمی با آهنربا

15,000 تومان 25,000 تومان

آزمایش هایی درباره محیط زیست

15,000 تومان 48,000 تومان

آزمایشهای علمی با نور و آینه

15,000 تومان 25,000 تومان

آهن ربا چیست؟

15,000 تومان ناموجود

آهنربای شگفت انگیز

15,000 تومان ناموجود

بازی کن و بیاموز

120,000 تومان