هنوز جادویی

کتاب «هنوزِ جادویی» را انتشارات مهرسا با همکاری نشر مهر و ماه نو منتشر کرده است. این کتاب برای کودکان بالای 5 سال آماده و چاپ شده. «هنوز جادویی» در گروه کتاب های انگیزشی است و به کودکان می آموزد که روزهایی در زندگی هست که به رؤیاهایمان نمی رسیم و به خاطر کارهایی که نمی توانیم انجام دهیم غصه می خوریم، اما باید بدانیم که «هنوز» فرصت برای تلاش کردن و شروع دوباره کارها وجود دارد و هنوز فرصت هست تا به رؤیاهایمان برسیم فقط باید «هنوزِ جادویی» درونمان را خوب بشناسیم.
35,000 تومان
رده سنی بالای 5 سال
نویسنده آنجلا دیترلیزی
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند