کمک کنیم تقسیم کنیم با همدیگر کنار بیاییم

«کمک کنیم، تقسیم کنیم، با همدیگر کنار بیاییم» عنوان کتابی از انتشارات گوهر دانش است که برای گروه سنی الف و ب منشر شده. کتاب به موضوع ارتباط با دیگران می پردازد و راهنمایی برای مهارت های زندگی است.
20,000 تومان